Vuajnë nga Acid zbaticë? Get informacion të madh këtu

 

Want to permanently eliminate your acid reflux? If this condition has been an issue for you, you need to start preventing it from ruining your life. Continue reading and learn what you need to know to find some relief!

konsumi ushqimit është një nxitës kryesore e refluksit acid. Overeating dhe të konsumojnë ushqimin tuaj shumë shpejt është një gabim i përbashkët që njerëzit të bëjnë. megjithatë, you should not do this because this will only worsen your acid reflux. Eat only to the point where your body is feeling full, rather than over satiated. veç, ju duhet të hani më ngadalë. Chew ngadalë, dhe madje shkojnë aq larg sa për të hedhur poshtë pirun çdo aq shpesh.

Instead of drinking with your food, drink between meals. This can really help with hunger pain, since you’re likely to find yourself thirsty. When you drink throughout the day, your stomach won’t get as upset when you do eat and acid won’t come back into the esophagus.

Try to quit smoking if you are afflicted with acid reflux. Nicotine boost stomach acid and can cause increased occurrences of acid reflux. megjithatë, kjo nuk është e mençur që të lë gjeldeti të ftohtë; duke bërë kështu që mund të vënë stresit në trup dhe do të keqësojë zbaticë acid. Take your time with your quit attempts.

Ju mund të kuptojë se një mënyrë jetese shumë aktive mund të jetë pjesë e problemit. Increase your water intake. This will help to keep your body hydrated. It will also help ensure your food digests properly. Uji mund të ndihmojë të balancuar nga veprimet e acidit në stomak tuaj. Vetëm mos pini shumë ujë në atë kohë.

Lose weight. Being overweight can cause you to suffer from reflux even more. Acid do të ketë një tendencë për të qëndruar brenda barkun tuaj në qoftë se ju të humbni peshë në midsection tuaj. Losing a little bit of weight can significantly improve your acid reflux.

Being pregnant can cause acid reflux, due to the weight of your baby. Nëse ju mendoni se kjo po ndodh, merrni në kontakt me mjekun tuaj në mënyrë që ai ose ajo mund të përcaktojë se çfarë ju duhet të bëni për lehtësimin e zbaticë tuaj acid pa vënë fëmijën tuaj në rrezik.

Nëse vuani nga zbaticë acid, you might want to give slippery elm lozenges a try. Slippery elm helps coat your digestive tract. They also help to calm coughing and soothe irritation. Ju mund t'i gjeni në dyqanet më të ushqimit të shëndetshëm.

Stay away from those fatty foods. Things like fast food, red meats and fried items should be eaten in moderation, if not eliminated entirely. Make sure that you carefully read all food labels and other nutrition information on the label.

 

Relax as much as you can. Overeating or eating during stressful periods can lead to production of stomach acid, which then leads to heartburn. Relax after your meal by doing deep breathing or meditation exercises. Sigurohuni që ju nuk jeni shtrirë menjëherë pas ngrënies tuaj. Në vend të kësaj, të mbajtur veten të drejtë.

Do not eat during the three hours before hitting the sheets. prandaj, if you go to bed at 10 P.M., eat your last meal by 7 P.M.. When you lie down with a full stomach, it puts extra pressure on the LES muscle. This can cause an increase of acid reflux symptoms.

There has never been a better time to lose weight. Extra weight can cause your body to produce more acid. It puts too much pressure on your midsection and this can cause stomach problems. Shedding as little as 10 percent of your weight can ease your symptoms.

To reduce getting acid reflux, don’t drink beverages with meals. Liquid consumed with your meal with increase the volume of your stomach’s contents. This adds pressure to the esophageal sphincter, raising the danger of reflux. To help reduce the chances of acid reflux cause by drinking beverages, drink your beverages between meals instead of with your food.

See a doctor if you have blood in your stools or vomit. You may have a very serious problem that needs to be addressed. There could be a quick fix for your condition if it is something different than acid reflux.

If you currently smoke, ndaluar. Ndalohet pirja e duhanit mund të ndihmojë në luftën tuaj kundër zbaticë acid në mesin e shumë përfitime të tjera shëndetësore. Stomach acids are increased by the act of smoking and this also slows down digestion. Smoking also reduces the production of saliva, which is an important part of digestion. Nëse ju jeni një duhanpirës, wait a couple afters after you eat to smoke.

The information that has been given to you will help you say farewell to acid reflux. Take charge now that you’ve learned what steps to take. Make use of these great tips so that you can get rid of your acid reflux for good.