Acid Reflux မှဆင်းရဲခြင်း? ဤနေရာတွင်အလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရယူပါ

 

သင်၏အက်ဆစ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားလိုသည်? ဒီအခွအေနေသင်တို့အဘို့ပြanနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်, သင်၏ဘဝကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်သင်စတင်ရန်လိုအပ်သည်. ဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီးသက်သာရာရရန်သင်ဘာသိဖို့လိုသည်ကိုလေ့လာပါ!

အစားအစာစားသုံးမှုသည်အက်စစ်ဖလို၏အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်. Overeating and consuming your food too quickly is a common mistake that people make. သို့သျောလညျး, you should not do this because this will only worsen your acid reflux. Eat only to the point where your body is feeling full, rather than over satiated. ဖြည့်စွက်ကာ, you should eat slower. Chew slowly, and even go so far as to lay down the fork every so often.

Instead of drinking with your food, drink between meals. This can really help with hunger pain, since you’re likely to find yourself thirsty. When you drink throughout the day, your stomach won’t get as upset when you do eat and acid won’t come back into the esophagus.

Try to quit smoking if you are afflicted with acid reflux. Nicotine boost stomach acid and can cause increased occurrences of acid reflux. သို့သျောလညျး, it is not wise to quit cold turkey; doing so could put stress on the body and worsen acid reflux. သင်၏ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်သင်၏အချိန်ကိုယူပါ.

You might realize that a very active lifestyle could be part of the problem. Increase your water intake. This will help to keep your body hydrated. It will also help ensure your food digests properly. Water can help balance out the actions of acid in your stomach. Just don’t drink too much water at the time.

Lose weight. Being overweight can cause you to suffer from reflux even more. Acid will have a tendency to stay inside your stomach if you lose weight in your midsection. Losing a little bit of weight can significantly improve your acid reflux.

ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းသည်အက်စစ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, သင့်ရဲ့ကလေးအလေးချိန်ကြောင့်. If you think this is happening, get in touch with your doctor so that he or she can determine what you need to do to relieve your acid reflux without putting your baby in danger.

သငျသညျအက်ဆစ် reflux အနေဖြင့်ဆင်းရဲခံရလျှင်, you might want to give slippery elm lozenges a try. Slippery elm helps coat your digestive tract. They also help to calm coughing and soothe irritation. You can find them at most health food stores.

Stay away from those fatty foods. Things like fast food, red meats and fried items should be eaten in moderation, if not eliminated entirely. Make sure that you carefully read all food labels and other nutrition information on the label.

 

Relax as much as you can. Overeating or eating during stressful periods can lead to production of stomach acid, which then leads to heartburn. Relax after your meal by doing deep breathing or meditation exercises. Make sure you aren’t lying down immediately after your meals. အစား, keep yourself upright.

Do not eat during the three hours before hitting the sheets. ထိုကွောငျ့, if you go to bed at 10 P.M., eat your last meal by 7 P.M. When you lie down with a full stomach, it puts extra pressure on the LES muscle. This can cause an increase of acid reflux symptoms.

There has never been a better time to lose weight. အပိုအလေးချိန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပိုအက်ဆစ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. It puts too much pressure on your midsection and this can cause stomach problems. Shedding as little as 10 percent of your weight can ease your symptoms.

To reduce getting acid reflux, don’t drink beverages with meals. Liquid consumed with your meal with increase the volume of your stomach’s contents. This adds pressure to the esophageal sphincter, raising the danger of reflux. To help reduce the chances of acid reflux cause by drinking beverages, drink your beverages between meals instead of with your food.

See a doctor if you have blood in your stools or vomit. You may have a very serious problem that needs to be addressed. There could be a quick fix for your condition if it is something different than acid reflux.

If you currently smoke, stop. Quitting smoking can help your fight against acid reflux among many other health benefits. Stomach acids are increased by the act of smoking and this also slows down digestion. Smoking also reduces the production of saliva, which is an important part of digestion. If you are a smoker, wait a couple afters after you eat to smoke.

The information that has been given to you will help you say farewell to acid reflux. Take charge now that you’ve learned what steps to take. Make use of these great tips so that you can get rid of your acid reflux for good.